GRAFIČKE TEHNIKE U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI


Grafika je oblik umjetničkog postupka prenošenja prikaza na matricu koji se potom otiskuje na ravnu podlogu. Grafika je u naravi reproduktivna tehnika ( izuzev monotipije ) koja podrazumijeva kreaciju željenog prikaza i usvajanje posebnosti i originalnosti tehnologije i tehnika grafičkog postupka pri tome. Ona nije samo sredstvo umnažanja slikarskog motiva ili crteža već svojom bogatom i složenom tehnologijom omogućava jedinstven pristup i umjetnički doseg.
Svaki otisak je na neki način i original koji svoju nepatvorenost duguje tehnici otiskivanja.

Grafika jednako kao i crtež koristi likovne elemente : ton, liniju, plohu.....međutim, linija, ploha i boja provedeni roz medij otiskivanja poprimaju sasvim drugačije karakteristike.
Razlikujemo visoki, duboki i plošni tisak. Tehnike visokog tiska jesu : drvorez, linorez i kartonski tisak, dobokog tiska : suha igla, bakropis i bakrorez, a plošnog tiska : litografija, sitotisak i monotipija.
Visoki tisak podrazumijeva otiskivanje s uzvišenih dijelova grafičke matrice. Urezani ili izrezani djelovi ne ostavljaju otisak na papiru i za razliku od bojom otisnutih uzvišenih dijelova , oni ostaju zabilježeni kao bijeli prostor na papiru ( otisku ).
Duboki tisak sasvim suprotno visokome, otiskuje ono što je urezano, utisnuto u matricu, u te ureze na metalnoj ploči utiskuje se boja, nakon čega se uzdignuti dijelovi obrišu te se jakim pritiskom papira otiskuje boja iz dubine matrice.
Plošni tisak nema razlike u nivoima i sam motiv, odnosno, boja se nanosi na površinu matrice te se ovisno o tehnici otiskuje na papir s iznimkom plošne tehnike sitotiska koji je u svojoj naravi – propusni tisak i boja se propušta kroz prethodno priređeno svileno sito.


GRAFIČKE TEHNIKE U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
S djecom predškolske dobi poželjno je raditi grafičke tehnike jer upravo je to onaj segment likovnog stvaralaštva u kojem djetetu pružamo mogućnost da nadogradi svoj likovni doživljaj i iskustvo, te da kroz ljepotu tehnike još bolje zaokruži svoje djelovanje na području likovnosti.

MONOTIPIJA  je jedina grafička tehnika koja nije reproduktivna već podrazumijeva samo jedan otisak. U radu s malom djecom je vrlo primjenjiva zbog jednostavnosti postupka koji je prilagođen radu u vrtiću. Kao matrica se koristi keramička pločica, plexiglas, prozirna folija ili sličan glatki materijalkoji ne upija boju, a motiv se slika mješavinom GLICERINA ( nekoliko kapi u 1 ml). Glicerin pritom osigurava da boja što duže ostane svježa i daje joj masnoću. Papir se kod otiskivanja monotipije polaže na matricu, te se pritiskom dlanova na papir prenosi otisak.
PEČATNI TISAK jest najčešći primjer dječjih «grafičkih» aktivnosti za koje se koriste pečati izrađeni od polovice krumpira ili  naranče, kartona i sl. Pečat se uranja u boju te se motiv izrezan na plohi pečata otiskuje na papirnatu podlogu i to najčešće u nizu.
KARTON TISAK  je ustvari verzija , odnosno, imitacija drvoreza ili linoreza ali je prilagođen djeci jer ne zahtjeva opasno urezivanje u plohu  već se plohe izrezuju škaricama iz kartona i lijepe na istovrsnu podlogu na način da se između izrezanih oblika ostavljaju razmaci. Na izrađenu matricu se nanosi boja ( na uzdignute dijelove) te se boja otiskuje na papir samo s visokih dijelova dok na mjestu razmaka ostaju bjeline.
ZRCALNI TISAK je jednostavni način oblikovanja motiva na papiru tako da postane zrcalno simetričan. Naslikan motiv na jednoj polovici papira se preklapa te na drugoj polovici ostavlja svoj zrcalni trag.