NOVI MEDIJI, ARHITEKTURA I DIZAJN U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

DIZAJN
Dizajn danas egzistira i kao umjetnička i kao industrijska disciplina. On se bavi komponiranjem likovnih elemenata na plohi ili u prostoru, te služi kao komunikacijsko sredstvo ili kao proizvod.
Dizajn možemo definirati i kao stvaralački proces čiji je konačni rezultat dizajnerski oblikovan proizvod. Njegova je svrha realizacija ideje koja se bavi rješavanjem određenih pitanja: funkcionalnih, tehnoloških, komunikacijskih, estetskih…..
Obzirom da je dizajn danas sveprisutan u našem okruženju i da razvoj svijesti o potrebi estetskog i funkcionalnog promišljanja svijeta oko nas djetetu može dati odlične temelje za kvalitetnije življenje dobro je već u ranoj dobi djete uvoditi u taj svijet , pogotovo zato što smo se uvjerili da dijete takav način rada usvaja s lakoćom te s radošću spoznaje da i samo može pridonjeti oblikovanju prostora u kojem živi.
ARHITEKTURA
Arhitektura, iako prvenstveno svrstavana u umjetnost, zapravo objedinjuje i znanost i umjetnost, a pretpostavlja projektiranje građevina i prostora likovnim elementima kao što su volumen, linija, ploha, boja itd.
U radu s djecom najčešće koristimo izradu maketa ili crtanje tlocrta te im na taj način obogaćujemo vizualnu i prostornu percepciju. Osim toga i svaka intervencija u prostoru sobe u kojoj borave djeca , oblikovanje centara aktivnosti također pripada arhitektonskom promišljanju unutarnjeg uređenja prostor i štoviše daje dragocjene podatke o tome kakvu organizaciju prostora  djeca zahtjevaju.


NOVI MEDIJI
  Kad govorimo o novim medijima u radu s djecom, prvenstveno mislimo na internet, računalne igre i programe, video igre, DVD, CD-ROM. Rad s novim medijima prisutan je u dječjim vrtićima kroz igru na računalima. Odgojne skupine često raspolažu s po jednim računalom i vidljiva je velika zainteresiranosti djece za takve aktivnosti.

'Dileme oko primjene i nazočnosti računala posebice su, napose u nas, velike kad se govori o računalu u vrtiću, odnosno u djece predškolske dobi. Za njih računalo ponajprije treba biti izvor zabave, a manje učenja. Tu se rabe takozvani kreativni programi, gdje se dijete, crtajući i oblikujući predmete, dakle igrajući se, susreće s novim pojavama. Programi uz pomoć kojih se uči trebaju se u vrtiću rabiti selektivno jer često preopterećuju djecu, a to nikako nije preporučljivo.'
Krešimir Mikić