KIPARSKE TEHNIKE U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI


Kiparstvo je umjetnost oblikovanja volumena u prostoru .Kiparska , odnosno , skulpuralna djela dijele se na : samostojeću skulpturu i reljef
SAMOSTOJEĆE SKULPTURE su u svojoj biti  trodimenzionalne forme u prostoru, koje su s tim prostorom u interaktivnom odnosu- one ga zauzimaju, prožimaju ga, prostor prolazi kroz njih, ostaje zarobljen u njima  ili se pak , na neki drugi način dopunjuju.Skulptura na različite načine komunicira sa prostorom, ona je za razliku od reljefa slobodno stojeća forma koju možemo promatrati sa svih strana is a svih strana je jednako vrijedna. Ovisno o njezinom položaju i interakciji s prostorom razlikujemo: zbijenu ili monolitnu masu, udubljeno-ispupčenu masu, prošupljenu masu, plošno istanjenu masu i linijski istanjenu masu. Skulptura po svojoj pokretljivosti može biti statična i kinetička. Kinetička se skulptura kreće vlastitim vibracijama ili posebno ugrađenim mehanizmom. Mobil je dinamičan i zaigran skulpturalni izraz , njegova mobilnost u prostoru daje kipu dodatnu dimenziju gibanja koji je ujedno i njezina najvažnija karakteriistika.U suvremenoj umjetnosti česta je i svjetlosna skulptura koja dimenzijom svjetla stvara posebne ambijentalne efekte. Land art  je pravac u modernoj umjetnosti druge polovice 20.stoljeća i izrazit primjer vječite ljudske potrebe da direktno komunicira s prirodom.Djelujući u samom tijelu prirode, tipičnim kiparskim postupcima oblikovanja , preoblikujući je i dodajući joj sasvim nova obilježja i simbole umjetnici land arta stapaju se s prirodom i  daju joj svoj osobni žig.
RELJEF je skulptura u kojoj je ploha nositelj prikaza zovemo . Jednako kao što reljef u geografiji označava sve ravnine i neravnine na zemljinoj površini tako i u kiparstvu pojam reljefa označava masu oblikovanu na plohi koja stvara privid prostora i volumena. Izgled površine reljefa uvelike ovisi i o kiparskom materijalu od kojeg je izrađen, u povijesti kiparstva to su najčešće bili : kamen, drvo, metal i glina (terracotta), a u novije vrijeme staklo, plastika, žica, tekstil, čelik i sl., pa je tako TEKSTURA  u kiparstvu određena vrstom materijala i načinom obrade materijala i kao takva predstavlja karakter površine.Dok se kod uleknutog reljefa dojam trodimenzionalnosti postiže uglavnom udubljenjima na plohi, urezivanjem, odnosno. utiskivanjem u plohu i on ne izlazi iz visine osnovne plohe, niski reljef taj privid kreira plitkim udubljenjima i izbočinama kod kojih je igra svjetla I sjene presudna za uvjerljivost prikaza. Visoki reljef najbliži je punoj plastici, mase (likovi) se na njemu najmanje  svojom jednom polovinom drže za pozadinu, a često gotovo sasvim izlazi iz plohe.

Osnovni načini obrade materijala i stvaranja kipa jesu klesanje, modeliranje i konstruiranje, ali također i reproduktivna tehnika lijevanje. Kiparski je postupak određen i kiparskim materijalom kojim kipar stvara kip, pa je tako oduzimanje mase karakteristično za klesanje u drvu i kamenu, dodavanje mase svojstveno je modeliranju glinom, kombiniranim materijalom konstruiramo kip, dok je za broncu karakteristično lijevanje
Gotovo svaka stvar u prostoru oko nas ima svoj volumen, odnosno , masu, Volumen u sebi sadrži unutarnji prostor , ali također, zauzima i određenu zapreminu u vanjskom prostoru, dok je MASA zbijena – cijela sazdana od neke tvari.Struktura tvori određenu materiju i predstavlja njegovu građu.Kao što smo već naučili skulptura se dijeli na statičnu, samostojeću , trodimenzionalnu statuu i reljef. Pojam linijski istanjene mase u kiparstvu vezan je uz materijalizaciju crte. Crta kao i ploha, masa ili volumen može samostalno stajati  i kretati se u prostoru. Jedan od najupečatljivijih opusa u modernom kiparstvu , onom Alberta Giacomettija temeljen je na materijalizaciji crte.Linije koje imaju trodimenzionalni karakter možemo nazvati i prostornim crtežom. U prirodi takve linijski istanjene mase susrećemo u formi ogoljenog listopadnog stabla, u žičanim ogradama, dizalicama....

KIPARSKE TEHNIKE U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI
Za djecu je kiparstvo ,odnosno, oblikovanje u prostoru sasvim prirodan i spontan način izražavanja, štovište, u predškolskoj dobi ona pristićima lakše oblikuju ono što vide ili žele predočiti nekom drugom. Taktilnost kiparskog oblikovanja odličan je primjer osjetilnog istraživanja.

GLINA je zbog svojih svojstava plastičnosti, podatnosti, poroznosti i vatrostalnosti idealan je medij za slobodno oblikovanje, pruža neograničene mogućnosti rada, oblikovanja, nalaženja originalnih rješenja u izvedbi i pri izboru motiva. Omogućava brzo mijenjanje i interveniranja u sam oblik.Modelirati se može iz jedne mase, dodavanjem odnosno građenjem oblika i oduzimanjem od mase. RAZLIKUJEMO KIPARSKO I KERAMIČKO MODELIRANJE U GLINI.
KAŠIRANA PAPIR PLASTIKA – papir mache je tehnika koja podrazumijeva gužvanje, svijanje i sljepljivanje uglavnom novinskog papira u cilju dobivanja mase tj. volumena koji se potom oblači u površinski sloj papira kako bi se učvrstio oblik i izradila površinska struktura – hrapava ili glatka. Nakon sušenja oblik se može bojati i lakirati. Prednost ove tehnike je dostupnost i niska cijena materijala, a i veličina objekta koji ako ima unutarnju konstrukciju u vidu kostura može doseći poprilične dimenzije.
KOMBINIRANE TEHNIKE uz sav nabrojeni materijal uključuju i otpadni tj. odloženi materijal svih vrsta , tkaninu, špagu, karton, limove , folijei zbog toga predstavlja neiscrpan izvor novih ideja i spoznaja o mogućnostima izražavanja .
GLINAMOL i umjetne mase za modeliranje su po svojstvima  slične glini, ali se u dodiru s rukama i pod utjecajem topline brže suše što otežava proces modeliranja. Ne peku se i nakon sušenja se stvrdnjavaju te se mogu bojiti i lakirati. Mnogo su podatnije za obradu FIMO mase koje su uz to i obojene u široku paletu nijanse, one se nakon sušenja peku u običnoj pećnici na cca 100 stupnjeva i mogu se lakirati. Sve umjetne mase ovog tipa pogodne su za izradu sitne plastike, naročito nakita
PLASTELIN također u mnogome nalikuje glini, pogodan je za kućnu uporabu jer ne prlja,a i obzirom da se obično nabavlja u raznim bojama idealan je za igru s djecom i slaganje kolorističkih kompozicija kod građenja prostornog volumena.