LITERATURA - DIJETE I UMJETNOST


Preporuka literature iz područja metodike, osnova likovnog jezika i analize odgajateljima djece rane i predškolske dobi:
1.     Anning, A. & Ring, K. (2004.): Making sense of children’s drawing, UK, London: Open University Press
2.     Belamarić, D. (1986.): Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga
3.     Brešan, D. (2008.): Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Učiteljski fakultet u Osijeku
4.     Conklin Thompson, S. (2005.): Children as illustrators – Making Meaning through Art and Language. Washington: National Association for the Education of Young Children
5.     Cvetković-Lay, J.; Pečjak, V. Možeš i drukčije: priručnik s vježbama za poticanje kreativnog mišljenja. Zagreb: Alinea, 2004.
6.     Damjanov, J. (1991.): Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga
7.     Dorance, S.; Guillaumond, F. (2003.): 80 kreativnih likovnih radionica za odgajatelje i učitelje. Zagreb: Profil International
8.     Foks-Appelman, T. (2007.): Draw me a picture, Nuenen the Netherlands: Foxap scriptus
9.     Grgurić, N. (2003.): Oblikovanje papirom, alufolijom i didaktički neoblikovanim materijalima: metodički priručnik. Zagreb: Educa
10.  Grgurić, N.; Jakubin, M. (1996.): Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje: metodički priručnik. Zagreb: Educa

11.  Jakubin, M. (1999.): Likovni jezik i likovne tehnike – temeljni pojmovi. Zagreb: Educa

12.  Jensen, E. (2001.): Arts with the Brain in Mind: Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development
13.  Herceg, L.; Rončević, A; Karlavaris, B. (2010.): Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi. Zagreb: Alfa
14.  Kišević, E. (2006.): Majka Bajama i bura Zmijokrila: poetski doživljaj u likovno-stvaralačkoj igri: metodički priručnik. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga
15.  Kolbe, U. (1996.): Making the ordinary seem extraordinary: Strategies in deepening visual awareness in young children. 6th European Conference on the quality of early childhood education, Lisabon
16.  Kvaščev, R. (1981.): Psihologija stvaralaštva.  2. dopunjeno izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
17.  Malchiodi, C. (1998.): Understanding children’s drawings. New York: The Guilford Press
18.  Nicholson, S.; Robins, D. (2008.): Art: pokreni, kreiraj: priručnik za osnove likovnog odgoja. Zagreb: Neretva
19.  Seksan, A. (2004.): Likovne tehnike: priručnik za roditelje, odgajatelje i nastavnike. Sarajevo: Centar za obrazovne inicijative Step by Step
20.  Supek R., Nola D., Kroflin L, Posilović A. (1987.): Kreativnost i dijete, Zagreb, Globus
21.  Tanay, E. R. (1989.): Likovna kultura u nižim razredima osnovne škole: priručnik za nastavnika. Zagreb: Školska knjiga
22.  Zupančić, T.; Duh, M. (2009.): Likovni odgoj i umjetnost Pabla Picassa: Likovno-pedagoški projekt u Dječjem vrtiću Opatija. Opatija: Dječji vrtić Opatija
23.  Bešlić, N. (2006.): Superkreativni priručnik. Zagreb: Ambidekster klub
24.  Djeca i mladež u svijetu umjetnosti / urednica Hicela Ivon. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta, Centar za interdisciplinarne studije - Studia Mediterranea: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak Split, 2009.
25.  Piršl, E. (1999.): Različitost – izvor i bogatstvo iskustva u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi / Međunarodni stručno-znanstveni skup Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja / Paragvaj, Smiljana (ur.). Opatija; Dječji vrtić Opatija; Lovran: Općina Lovran, 92-99.
26.  Sindik, J. (2010.): Likovno izražavanje i psihološke karakteristike predškolskog djeteta // Zbornik radova 7. Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije 'Prema kvalitetnoj školi' / Ivon, Hicela (ur.). Split: Hrvatski pedagoško-književni zbor – ogranak Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu., 69-78.
27.  Brešan, D. (2008.): Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Učiteljski fakultet u Osijeku
28.  Jakubin, S. (1999.): Govorna i likovna komunikacija kao stimulacija razvoja predškolskog djeteta s posebnim potrebama // Likovna komunikacija u teoriji i praksi predškolskog odgoja / Lidija Vujičić, Tanja Vujčić (ur.). Opatija: Grad Opatija, Općina Lovran, Dječji vrtić Opatija, 239-243.
Časopisi:
1.     ART.a: najbolji hrvatski vodič kroz kreativnost / glavna urednica Ana Stivan, br.1 (2008.), Zagreb: Udruga ART.a
2.     Dijete, vrtić, obitelj / glavna urednica Helena Burić. br. 37, Kreativnost (jesen 2004), Zagreb: Pučko otvoreno učilište Korak po korak
3.     Došen-Dobud, A.: Marginalije uz uvođenje predškolskog djeteta u likovnu kulturu. Umjetnost i dijete: dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i društvene probleme mladih / Ivo Zalar (glavni i odgovorni urednik). 24 (1992), 1(138) ; str. 31-36.
Kovačević, A.: Tematika i boja u crtežima predškolaca. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja / glavni i odgovorni urednik Šime Pilić. 52 (2003), 1/2 ; str. 103-117.
4.     Pincan, Z.: Osmišljavanje sadržaja u pristupu i realizaciji zajedničkog likovnog rada s djecom u 6. godini života. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja / glavna i odgovorna urednica Ana Pintarić. 41 (1992), 4 ; str. 357-363.
5.     Unikat: ideje za kreativne / glavni urednik Goran Herljević, god.1, br.1 (ožujak/travanj 2003.), Zagreb: Vegor
http://www.vegor.hr/
6.     Young children: The Creative Arts Curriculum / glavna urednica Derry Koralek, Volume 59 (srpanj 2004.), Washington: NAEYC
Internetski izvori:
Bartel, M. Planning art lessons and units. http://www.goshen.edu/art/ed/artlsn.html 
Keiler, M. L. Motivation versus stimulation. http://www.jstor.org/pss/3184418 
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685 Nacionalni okvirni kurikulum
http://ecrp.uiuc.edu/v10n2/servizzi.html

http://www.naeyc.org/yc/pastissues/2004/july